Det er gået op for flere og flere virksomheder, at en mangfoldig medarbejderstab skaber kreative og innovative løsninger, der differentierer sig fra konkurrenternes.

Men ikke nok, skal medarbejderstaben være mangfoldig. Virksomheden skal skabe en rummelig kultur, der hylder forskellighederne på tværs af køn, alder, etnicitet, seksualitet og religion, så alle trives med hinanden. En kultur, der ikke putter mennesker i kasser, men i stedet omfavner medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnerne for dem de er, og ikke hvad de er.

Den mangfoldige kultur kan manifisteres og kommunikeres på mange måder, og det behøver ikke altid at være rocket science, at bringe et budskab.

Den amerikanske virksomhed Lever, er støbt på et fundament af mangfoldighed, og er et godt eksempel på, hvordan det kan manifisteres i virksomhedskulturen. 5 simple ord på toiletdørene i Lever, leverer et stærkt budskab, der på fineste vis kommunikerer virksomhedens åbenhed og rummelighed.

Ovenfor det velkendte pige- og drengeskilt står der denne sætning:

”For you who identify as” (”for dig, der identificerer dig som”)

Lever har taget ansvar for det helt grundlæggende faktum, at mennesker der trives der hvor de er, og har det godt med det de gør, er den bedste ressource og arbejdskraft. Og det starter med, at skabe nogle rammer – en kultur – hvor alle kan hvile i sig selv.

De 5 ord skaber tryghed for de medarbejdere og andre gæster af huset, der i nogle sammenhænge kan føle sig malplaceret og udenfor. Lever fortæller med 5 simple ord, at der hos dem, er plads til alle, lige meget hvordan de lever deres liv. Med andre ord, opfordrer Lever mennesker til, at være dem de er med alle deres nuancer og facetter.

Veltilpasse mennesker = værdifulde medarbejdere.